بایگانی برای : افسانه کوه مارکشه ، گلستانی در کویر

افسانه هایی از عجایب استان کرمان نوشته

استان کرمان با پیشینه تاریخی چند هزار ساله دارای عارضه های طبیعی بسیاری زیادی است که موجب ایجاد افسانه هایی در فرهنگ عامه شده است. داستان هایی که منشا اولیه آن مشخص نیست ولی سینه به سینه نقل می شود و در هر بار انتقال، راوی جدید بنا به حافظه خود و سلیقه اش حوادثی را به داستان می افزاید و یا کم می کند. در زیر ۵ افسانه از ۵ مکان گردشگری کرمان را بیان می کنیم:

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،