بایگانی برای : افغانی

کودکان «مهاجر» کرمان گالری

کودکی دوران پر از شادی و بازیگوشی است؛ شیطنت‌ها وخنده‌های از ته دل، قهر وآشتی های روزانه، اسباب بازی، پارک و … دنیای کودکی را می‌سازد که رویایی بزرگ شدن را همراه با امید و آرزوهای رنگارنگ در سر دارد، دنیایی که همه ما آن را گذرانده‌ایم؛ اما کودکی برای همه هم این‌گونه نیست. جنگ، … ادامه

سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ،