بایگانی برای : انتخابات

ثبت نام «فائزه هاشمی رفسنجانی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تکذیب شد روزنگار

ثبت نام «فائزه هاشمی رفسنجانی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تکذیب شدامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
انتخابات هیات‌مدیره‌ی سازمان نظام پزشکی کرمان الکترونیکی برگزار می‌شود روزنگار

انتخابات هیات‌مدیره‌ی سازمان نظام پزشکی کرمان الکترونیکی برگزار می‌شودامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶
، ، ، ،