بایگانی برای : ان بیست و سه نفر

گرامیداشت روز شعر و ادب پارسی اعلان

شب داستان زمان :شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت : ۲۰ با حضور نویسنده کتاب : آن بیست و سه نفر مکان :رفسنجان دانشگاه ولی عصر(عج) گرامیداشت روز شعر و ادب پارسیامتیاز دهید.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،