بایگانی برای : ایرج افشار

کرمان به روایت سفرنامه ” ایرج افشار” نوشته

ایرج افشار در مقاله گشتی در خاک یزد در خصوص شهربابک اورده است شهر شهربابک در قرون اخیر به مناسبت نزول آقاخان محلاتی بدانجاست مسجدی مشهور به مسجد شهر که اقاخان در جوار ان منزل کرد و اطرافش را باغ ها فرا گرفته است ، مسجد در شرف انهدام هنر و ظرافتی ندارد .

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
، ، ، ، ،