بایگانی برای : بازی

سومین مسابقه لیگ بازی و اندیشه اعلان

زمان : ۱ و ۲ مرداد ماه محل برگزاری مسابقات : بوستان مادر محل ثبت نام : چهارراه طهماسب آباد و ولیعصر _ بنیاد فرهنگی تربیتی صنعتی _ خانه ریاضیات سومین مسابقه لیگ بازی و اندیشهامتیاز دهید.

شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴
، ، ، ،