بایگانی برای : بم

بم و رفسنجان به مرحلۀ داوری نهایی انتخاب «پایتخت کتاب ایران» راه یافتند روزنگار

بم و رفسنجان به مرحلۀ داوری نهایی انتخاب «پایتخت کتاب ایران» راه یافتندامتیاز دهید.

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
۵ دی ماه درگذشت ایرج بسطامی نوشته

ایرج بسطامی در سال ۱۳۳۶ در شهرستان بم از خانواده‌ای هنرمند متولد شد. هر یک از اعضای خانواده او، از جد پدری گرفته تا پدربزرگ و پدر در زمینه خواندن آواز و نواختن سازهای مختلف تجربه داشتند. تولد و رشد ایرج در چنین خانواده‌ای به همراه استعداد ذاتی اش موجب گردید که او از پنج سالگی به خواندن آواز علاقه نشان دهد.

پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،