بایگانی برای : تدوین گر

پاتوق فیلم کوتاه اعلان

با حضور خانم پوران شعله ور تدوین گر فیلم های کوتاه مطرح / زمان : سه شنبه ۲۶ شهریور / ساعت : ۲۰ / در سالن سینما شهرتماشا سالن ۲ / ورود برای عموم ازاد است پاتوق فیلم کوتاهامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ،