بایگانی برای : تسهیلات

بهره‌‌برداری از کمپ کویری شهداد تا ۲ماه آینده/اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی برای بهسازی خانه‌های قدیمی در شهرها روزنگار

بهره‌‌برداری از کمپ کویری شهداد تا ۲ماه آینده/اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریالی برای بهسازی خانه‌های قدیمی در شهرهاامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴
، ، ،