بایگانی برای : تهران

اکران همزمان فیلمهای سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در کرمان روزنگار

اکران همزمان فیلمهای سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در کرمانامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ،
سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران اعلان

زمان : ۲۱ الی ۲۴ ابان ساعت : ۱۷:۳۰ مکان : تماشاخانه پارس سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهرانامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،
استاندار کرمان با خانواده یکی از جانباختگان سانحه پرواز تهران – یاسوج دیدار کرد روزنگار

استاندار کرمان با خانواده یکی از جانباختگان سانحه پرواز تهران – یاسوج دیدار کردامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات اعلان

۵ الی ۱۲ ابان ماه در مصلی امام خمینی تهران از شما دعوت می شود تا برای بازدید از غرفه کاغذ وطن در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ایران واقع در راهرو ۱۴ غرفه ۱۶۷تشریف بیاورید . بیست و سومین نمایشگاه مطبوعاتامتیاز دهید.

سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
، ، ،
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات اعلان

۵ الی ۱۲ ابان ماه در مصلی امام خمینی تهران از شما دعوت می شود تا برای بازدید از غرفه پیام ما در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ایران واقع در راهرو ۱۴ غرفه ۱۶۷تشریف بیاورید . بیست و سومین نمایشگاه مطبوعاتامتیاز دهید.

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
، ، ، ،