بایگانی برای : تولید تئاتر

دومین نشست تجربه نگاری شیوه های تولید تئاتر اعلان

زمان : چهارشنبه ۱ آبان ساعت : ۱۷:۳۰ مکان : خیابان امام کوچه شماره ۸ ، سالن هم اندیشی حوزه هنری دومین نشست تجربه نگاری شیوه های تولید تئاترامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،