بایگانی برای : تکذیب

ثبت نام «فائزه هاشمی رفسنجانی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تکذیب شد روزنگار

ثبت نام «فائزه هاشمی رفسنجانی» از حوزه انتخابیه رفسنجان و انار تکذیب شدامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،