بایگانی برای : ثامن الحجج

بازارچه غذا و صنایع دستی اعلان

دومین بازارچه غذا و صنایع دستی “موسسه خیریه ثامن الحجج ” زمان : ۱۸، ۱۹ ، ۲۰ شهریور ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۳ مکان : بوستان مادر بازارچه غذا و صنایع دستیامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
، ، ، ،