بایگانی برای : حاج شیخ عباس حقیقی

۱۸ اسفند ماه سالگرد درگذشت ” آیت الله حاج شیخ عباس حقیقی “ نوشته

آیت الله شیخ عباس حقیقی در اسفند ماه ۱۳۰۰ هجری شمسی در خانواده ای تهیدست اما متدین و در محله ای فقیر در شمال شرقی کرمان به دنیا آمد و تا هفده هجده سالگی در این محله زندگی کرد. پدربزرگ ایشان رضا نام داشت و قاری قرآن بود، اما پدرش که حاجی نام داشت، سواد نداشت و در اواخر عمر نیز به شغل خوار و بار فروشی به مردم خدمت کرد.از چهارده فرزند که مادر شیخ عباس حقیقی به دنیا آورد، تنها او با توسلات و نذرهای بسیار حیات یافت و برهمین اساس نیز او را ماشاءالله نام نهادند.

جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
، ، ،