بایگانی برای : خانه تئاتر موج نو

ماه در پیراهن اعلان

نویسنده : فارس باقری ( براساس طرحی از بابک دقیقی با عنوان “آدلاید”) کارگردان : بابک دقیقی آبان و آذر ۱۳۹۴ کرمان، خیابان مطهری غربی، کوچه ۲۵، خانه تئاتر موج نو ماه در پیراهنامتیاز دهید.

یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴
، ،
چیزهای پشت پنجره اعلان

اقتباسی آزاد از نمایشنامه «اسب های پشت پنجره» نوشته ماتئی ویسنی یک کاری از گروه تئاتر شعله ۷ خرداد تا ۵ تیرماه ۱۳۹۴، بجز شنبه ها، ساعت ۱۹:۴۵ خیابان مطهری، کوچه شماره ۲۵، خانه تئاتر موج نو چیزهای پشت پنجره۵ با ۱ رای

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
، ،
نمایش کودک مترسک اعلان

کارگردان : رسول سیف الدینی زمان: ۱۰ الی ۳۰ مهر ماه۱۳۹۳ ساعت:۱۸ مکان : کرمان ، خیابان مطهری غربی(احمدی غربی) ، کوچه ۲۵″ خانه تئاتر موج نو نمایش کودک مترسک۵ با ۳ رای

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۳
،