بایگانی برای : خانه خوشرو

پیشنهاد ویژه: خانه خوشرو پیشنهاد ویژه

شاید هیچ کدام از خاطراتمان به زیبایی روزهای محرم نباشند، اینکه هرسال بتوانیم تصاویر زنده آن را در کوچه و خیابان دیده ، بوی آنرا همه جا استشمام کرده، با صدای سنج و دهلش دلمان بلرزد و خود نیز گرداننده آن باشیم تا گوشه هایی از کهنترین خاطرات را در کوچه هایش پیدا کنیم. به یاد نمی آوریم اولین خاطره ی محرم مربوط به چند سال پیش است، اما میدانیم که از سال اول زندگی جزیی از آن بوده ایم…

چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۲
، ،