بایگانی برای : دانشکده هنر و معماری صبا

سیر تحول موسیقی آیینی اعلان

نشست پژوهشی «سیر تحول موسیقی آیینی»، ارائه دهنده: سعید کارآمد. ساعت ۱۷ یکشنبه سیزدهم آبانماه. دانشکده هنر و معماری صبا. سمعی و بصری ۱۰۷/ نشست، بحث و گفتگو پیرامون پرفورمنس آرت (تداوم) دانشکده هنر و معماری صبا تالار ۱۰۷ یکشنبه ۱۳ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ سیر تحول موسیقی آیینیامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
، ، ،