بایگانی برای : دانشگاه ازاد

دومین یادواره شهدای گمنام و دانشجو دانشگاه آزادرفسنجان می شود روزنگار

دومین یادواره شهدای گمنام و دانشجو دانشگاه آزادرفسنجان می شودامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،
نمایشگاه هزار تکه نقش خاک اعلان

نمایشگاه هزار تکه نقش خاک دانشجویان دانشگاه ازاد ۱۷ الی ۲۲ اردیبهشت ساعت بازدید ۱۷ الی ۲۰ در گالری هومهر ادرس : ابنوس ۵ پلاک ۲۸ نمایشگاه هزار تکه نقش خاکامتیاز دهید.

شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
، ، ،