بایگانی برای : دلفارد

پیشنهاد ویژه: بحر آسمان پیشنهاد ویژه

قله بحر آسمان که با تیپی شبیه دماوند سمت راست جاده ساردوییه به جیرفت قرار گرفته “نشانه” نام دارد و با ارتفاع ۳۸۸۶ متر، بلندترین قله در بین رشته کوه های سه هزار متری استان می باشد…

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۲
، ،