بایگانی برای : دیدار

دیدار و گفت و گو با اسماعیل میهن دوست اعلان

منتقد ، نویسنده و کرگردان همراه با اکران فیلم برخورد خیلی نزدیک و جشن امضای آثار مکتوب ایشان زمان : جمعه ۱۳ مهر ساعت ۱۸ در تماشاخانه پارس دیدار و گفت و گو با اسماعیل میهن دوستامتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
، ، ،