بایگانی برای : رسانه

فردا با حضور معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست اهالی رسانه استان کرمان برگزار می شود روزنگار

فردا با حضور معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشست اهالی رسانه استان کرمان برگزار می شودامتیاز دهید.

دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
، ، ،