بایگانی برای : روز ملی ریاضیات

روز ملی ریاضیات اعلان

زمان : دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه مکان : خیابان شهید بهشتی ، حد فاصل چهارراه سمیه و چهارراه ولیعصر ، بنیاد فرهنگی تربیتی علی اکبر صنعتی روز ملی ریاضیاتامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
، ،