بایگانی برای : رییس جمهور

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجان روزنگار

استاندار کرمان: سفر رئیس جمهور به استان کرمان ۲ روزه شد؛ دیدار مردمی در رفسنجانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،