بایگانی برای : سردار

ابعاد حادثه جانباختگان مراسم تشییع سرداران شهید استان کرمان در دست بررسی است روزنگار

ابعاد حادثه جانباختگان مراسم تشییع سرداران شهید استان کرمان در دست بررسی استامتیاز دهید.

شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
۱۳ دی ماه شهادت سردار قاسم سلیمانی نوشته

قاسم سلیمانی فرزند حسن در ۲۰ اسفند ۱۳۳۵ش در شهرستان رابُر از توابع استان کرمان در ایل عشایر سلیمانی به دنیا آمد. وی در ۱۸ سالگی به استخدام اداره آب کرمان درآمد.[۱] او در حوادث انقلاب اسلامی ایران با روحانی مشهدی به نام رضا کامیاب آشنا شد و او را وارد جریانات انقلاب کرد. به نقل از سهراب سلیمانی، برادرش یکی از گردانندگان اصلی راهپیمایی‌ها و اعتصابات کرمان در زمان انقلاب بود.

یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ،