بایگانی برای : سیرجان

اجرای زنده گروه موسیقی حماسی و عرفانی سیمرغ اعلان

زمان : ۱۴ اذر ماه ساعت : ۱۹ در پارک مادر سالن ایرج بسطامی اجرای زنده گروه موسیقی حماسی و عرفانی سیمرغامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،
این حیوان شگفت انگیز اعلان

از گروه تئاتر “نیما” کارگردان ها:صدر الدین زاهد ، امیر حسین طاهری زمان : ۱ الی ۱۵ آذر ماه مکان : سیرجان. تالار فردوسی. سه‌راهی کرمان ساعت ۱۸:۳۰ این حیوان شگفت انگیزامتیاز دهید.

چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
گروه تئاتر باران سیرجان تقدیم میکند اعلان

نمایش خواب خیس ماهی زمان : ۷ الی ۲۱ آذر ماه ساعت : ۱۸:۳۰ مکان : سیرجان ، پلاتو تئاتر فرهنگسرا شورا گروه تئاتر باران سیرجان تقدیم میکندامتیاز دهید.

دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸
، ، ،