بایگانی برای : شاد پیمایی

شادپیمایی کودکان کرمان اعلان

با حضور محمد مسلمی ( عمو فیتیله ) زمان : ۵ و ۶ مرداد ماه ساعت : ۱۹ الی ۲۴ مکان : بلوار ۲۲ بهمن بعد از تقاطع ساوه تا انتهای بلوار شادپیمایی کودکان کرمانامتیاز دهید.

شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
، ، ،