بایگانی برای : شخصیت علمی تربیتی

آئین ملی بزرگداشت شخصیت علمی تربیتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در کرمان برگزار شد روزنگار

آئین ملی بزرگداشت شخصیت علمی تربیتی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در کرمان برگزار شدامتیاز دهید.

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶
، ، ،