بایگانی برای : شهداد

وجه تسمیه شهداد نوشته

شهداد در گذشته نام های مختلفی داشته است که آخرین آن خبیص است. عده ای از باستان شناسان بر این عقیده اند که این محل در شش هزار سال قبل از میلاد مسیح، یکی از ایالتهای معتبر بوده، در زمان بهرام پنجم اشکانی، این سرزمین به «بهرامیه» تغییر نام داده است .

سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
، ، ، ،