بایگانی برای : شیرینی سنتی

اولین جشنواره غذا و شیرینی سنتی اعلان

همراه با نمایشگاه صنایع غذایی و صنایع دستی همراه با جوایز ارزنده نقدی زمان :۲۴ مهر الی ۲۶ مهر مکان: باغ بهرامی اولین جشنواره غذا و شیرینی سنتیامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
، ، ،