بایگانی برای : شیرینی

سوغاتی های نرگس خانوم پیشنهاد ویژه

سوغاتی ها همیشه دفتر آخر و مهم سفر گردشگران هستند، کالاهایی که با فرستادن آن ها به عنوان تکه ای از فرهنگ، هنر، سنت، اقلیم و … داشته هایمان را می توانیم به رخ جهانیان بکشیم، آنچه که به دست آن ها که نیامده اند می رسد و برای آن ها که در حال رفتن هستند می ماند تا خاطره سفرشان را زنده نگه دارد.

سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲
، ، ،