بایگانی برای : شیوشگان

نهمین کارگاه تجربه اعلان

با حضور امید ابراهیمی روایتی از یک تاریخ شیوشگان زمان : دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت : ۱۷ مکان : اتاق بازرگانی کرمان ثبت نام در سایت : www.kermantrip.com نهمین کارگاه تجربهامتیاز دهید.

پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
کارگاه تجربه ۹ اعلان

روایتی از یک تاریخ شیوشگان با حضور امید ابراهیمی زمان : دوشنبه ۱۶ دی ماه ساعت : ۱۷ مکان : سالن ۲ اتاق بازرگانی ثبت نام در سایت : www.kermantrip.com کارگاه تجربه ۹امتیاز دهید.

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ،