بایگانی برای : صمد بهرنگی

بازخوانی موازی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی نوشته

«نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتاب نشر نون کتابی را با بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی روانه بازار نشر کرد. کتاب «نوشتن از روی دست زندگی» بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی توسط نشر نون منتشر و راهی بازار نشر شد. «نوشتن از روی دست زندگی» … ادامه

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
، ، ، ،
«نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتاب اعلان

بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی و صمد بهرنگی نشر نون در ۲۶۷ صفحه قیمت ۲۲هزار تومان بیشتر بخوانید «نوشتن از روی دست زندگی» در پیشخوان کتابامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
، ، ، ،