بایگانی برای : طاقچه

شانزدهمین نشست کتابخوانی طاقچه اعلان

هر یکشنبه یک اتفاق یکشنبه ٢۶ شهریور ساعت : ١٨٣٠ ادرس : میدان کوثر محوطه شهرداری واحد ۴٩ کتابفروشی طاقچه شانزدهمین نشست کتابخوانی طاقچهامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
، ، ،
جشن امضای کتاب بازی های مردانه اعلان

با حضور آرمان امیری پنجشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۸:۳۰ آدرس : میدان کوثر ، محوطه شهرداری ، واحد ۴۹ ، کتابفروشی طاقچه جشن امضای کتاب بازی های مردانهامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
، ، ، ،
حافظ خوانی اعلان

هر یکشنبه یک اتفاق زمان : یکشنیه۱۹ مهرماه ساعت : ۱۸ مکان : میدان کوثر ، ابتدای بلوار نصر ، محوطه شهرداری ، واحد ۴۹ ، کتابفروشی طاقچه حافظ خوانیامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۴
، ،
خوانش کتاب اعلان

هر یکشنبه یک اتفاق ” یک کمی خوشی ” زمان : ۲۹ شهریور ساعت : ۱۸ : ۳۰ مکان : میدان کوثر ، ابتدای بلوار نصر ، محوطه شهرداری ، واحد ۴۹ ، کتابفروشی طاقچه خوانش کتابامتیاز دهید.

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
، ،