بایگانی برای : طنز پرداز

۱۷بهمن زادروز حمید نیک نفس نوشته

حمید نیک نفس متولد ۱۳۳۷ رفسنجان به نسلی از شاعران کرمان تعلق دارد که پس از انقلاب شعر را با دغدغه های جدی شروع کردند. او در طول قریب به چهار دهه علاوه بر شعر و ادبیات مدیریت را در عرصه های به ظاهر متناقض صنعتی، ورزشی و فرهنگی تجربه کرده است حمید نیک نفس متولد ۱۳۳۷ رفسنجان، متاهل دارای سه فرزند: مریم ، مینا و مسعود.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
، ، ،