بایگانی برای : عادات

آداب و رسوم مردم استان کرمان نوشته

روحیهٔ مردم کرمان متأثر از فرهنگ این جامعه است. کرمانی ها صبور، قانع، فعال، امین و مهمان نواز هستند. آنها به بزرگ ترها احترام می گذارند و با وجودی که عوامل طبیعی مساعد نیست، تا آنجا که مقدور باشد برای آباد کردن زمین ها و حفر قنوات تلاش می کنند.

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
، ، ،