بایگانی برای : فقر

کودکان غرق در رنگ گالری

نبود امکانات آموزشی، پایین بودن سطح بهداشت و درمان و وضعیت اقتصادی نامطلوب مردمان منطقه قلعه گنج را نمی‌توان کتمان کرد و کودکان که اولین آسیب دیدگان این وضعیت هستند داستان غم انگیزتری دارند. زندگی آنان مجموعه‌ای از خیر و شر‌ها است. آنچه که طبیعت آنان است، زیبا است و آنچه که طبیعت بر آنان … ادامه

پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،
ریشه کنی بیسوادی در کرمان نیازمند تعامل فرمانداران است ریشه کنی بیسوادی در کرمان نیازمند تعامل فرمانداران است روزنگار

ریشه کنی بیسوادی در کرمان نیازمند تعامل فرمانداران است ریشه کنی بیسوادی در کرمان نیازمند تعامل فرمانداران استامتیاز دهید.

شنبه ۷ دی ۱۳۹۸
، ، ، ،