بایگانی برای : فنی حرفه ای

بیش از ۵۲ هزار متقاضی در کرمان مهارت سنجی شدند بیش از ۵۲ هزار متقاضی در کرمان مهارت سنجی شدند روزنگار

بیش از ۵۲ هزار متقاضی در کرمان مهارت سنجی شدند بیش از ۵۲ هزار متقاضی در کرمان مهارت سنجی شدندامتیاز دهید.

شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
، ، ،
۵۰ حرفه مختلف در حوزه صنایع دستی در آموزشگاه‌های استان کرمان تدریس می‌شود روزنگار

۵۰ حرفه مختلف در حوزه صنایع دستی در آموزشگاه‌های استان کرمان تدریس می‌شودامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
، ، ، ،
دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان افتتاح شد روزنگار

دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان افتتاح شدامتیاز دهید.

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
، ، ، ،
دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان برگزار می‌شود روزنگار

دومین نمایشگاه دستاوردها و خدمات آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان برگزار می‌شودامتیاز دهید.

شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
، ، ، ،