بایگانی برای : مجتمع یادگران صنعتی

قیام شالباف ها اعلان

 آواز گروهی آکاپلا پلی فنیک و رقص مدرن اثر مسعود نکویی و پوریا قلی پور زمان : ۱ الی ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۵ مکان : خیابان شریعتی، حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و چهارراه باغملی مجموعه تئاتر یارگاران صنعتی، سالن تئاتر همایون قیام شالباف هاامتیاز دهید.

یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
، ، ،