بایگانی برای : محسن مجیدی

نشست تخصصی سینما اعلان

چهارشنبه ۱۶ مردادماه موضوع : “ظرفیت‌های تماشاگر – ساختارهای تهاجم” / با تدریس: محسن مجیدی مکان : خیابان امام خمینی کوچه شماره ۸، سالن هم‌اندیشی حوزه هنری کرمان ساعت: ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ نشست تخصصی سینماامتیاز دهید.

دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
، ، ، ،
نشست تخصصی سینما اعلان

موضوع : مسئله زمان در سینما زمان : چهارشنبه ۵ تیر ماه مکان : خیابان امامم خمینی کوچه شماره ۸ سالن هم اندیشی حوزه هنری کرمان ساعت : ۱۷ الی ۱۹ با حضور محسن مجیدی نشست تخصصی سینماامتیاز دهید.

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸
، ، ،