بایگانی برای : محسن میرزایی

به خاطر یه لقمه نون اعلان

اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار می کند: کاری مشترک از گروه تئاتر زا، گروه تئاتر شهر ایران و مجتمع ناشنوایان احیا نویسنده و کارگردان: محسن میرزایی ۲۸ اردیبهشت الی ۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ چهار راه طهماسب آباد، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، پلاتو نمایش به خاطر یه لقمه نونامتیاز دهید.

پنج شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
، ، ، ،