بایگانی برای : مصلی

ماهی در خاک اعلان

لحظاتی نفسگیر در اعماق اب زمان : ۲۶ بهمن تا ۶ اسفند ماه در مصلای امام علی کرمان ساعت : ۱۹ ماهی در خاکامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
، ،
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات اعلان

۵ الی ۱۲ ابان ماه در مصلی امام خمینی تهران از شما دعوت می شود تا برای بازدید از غرفه پیام ما در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات ایران واقع در راهرو ۱۴ غرفه ۱۶۷تشریف بیاورید . بیست و سومین نمایشگاه مطبوعاتامتیاز دهید.

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
، ، ، ،