بایگانی برای : ملیکا زارعی

شادپیمایی کودکان کرمان اعلان

با حضور ملیکا زارعی ( خاله شادونه ) زمان : ۷ و ۸ مرداد ماه ساعت : ۱۹ الی ۲۴ مکان : بلوار ۲۲ بهمن بعد از تقاطع ساوه تا انتهای بلوار شادپیمایی کودکان کرمانامتیاز دهید.

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸
، ، ، ، ،