بایگانی برای : نمایشگاه

چهاردهمین نمایشگاه بزرگ قران و عترت اعلان

زمان : ۱۴ الی ۲۰ بهمن ماه ساعت بازدید صبح : ۹ الی ۱۲:۳۰ و عصر ها ۱۵/۳۰الی ۲۱ مکان:حسینیه ثارالله چهاردهمین نمایشگاه بزرگ قران و عترتامتیاز دهید.

سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
، ، ، ، ،