بایگانی برای : نمایشگر

فنون تربیت نمایشگر ایرانی اعلان

سخنران : دکتر یدالله آقا عباسی زمان : پنجشنبه ۳۱ مرداد ماه ساعت: ۱۱:۴۵ مکان :موسسه فرهنگی هنری یادگاران صنعتی / سالن افضل فنون تربیت نمایشگر ایرانیامتیاز دهید.

پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
، ، ، ،