بایگانی برای : هتل پارس

سینمای هنر و تجربه و سفارت آلمان برگزار میکنند اعلان

خانه هنرمندان ایران ، پردیس گلستان شیراز ، و تماشاخانه پارس کرمان زمان : ۷ الی ۱۳ آبان ماه در تماشاخانه پارس . آدرس : چهارراه فرهنگیان.هتل پارس سینمای هنر و تجربه و سفارت آلمان برگزار میکنندامتیاز دهید.

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶
، ، ، ،
احتمال باران اسیدی اعلان

دیدار ۴ احتمال باران اسیدی با شمس لنگرودی و بهتاش صناعی ها ٩ شهریور مکان : بلوار جمهوری چهارراه فرهنگیان هتل پارس / تماشاخانه پارس احتمال باران اسیدیامتیاز دهید.

چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶
، ، ،