بایگانی برای : هنرجو

نمایشگاه گروهی عکس درخت اعلان

پایان دوره هنرجویان عکاسی خانه ی هنر / این نمایشگاه تا ۲۵ شهریورماه ادامه دارد / ساعات بازدید : ۱۹ تا ۲۱ / مکان : کرمان ، خیابان هزارویکشب ، کوچه شماره ۳ ، خانه ی هنر ، نگارخانه درخت نمایشگاه گروهی عکس درختامتیاز دهید.

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،