بایگانی برای : هنرمندان

بر مرکب مرکب اعلان

هفتمین نمایشگاه خوشنویسی جمعی از هنرمندان آموزشگاه آزاد هنری عمید این نمایشگاه تا ۲۳ ابان دایر میباشد ساعت : ۱۷ مکان : نگارخانه ارغوان ، بلوارشهیدصدوقی(جاده تهران) ، کوچه شماره ۱۰ ساعات بازدید:۱۷ الی۲۰ بر مرکب مرکبامتیاز دهید.

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ،
آثار هنرمندان مجسمه ساز کرمانی ،در موزه هنرهای معاصر صنعتی به نمایش در امد روزنگار

آثار هنرمندان مجسمه ساز کرمانی ،در موزه هنرهای معاصر صنعتی به نمایش در امدامتیاز دهید.

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶
، ، ، ، ،