بایگانی برای : هنرمند

نمایشگاه هندسه نقوش دورگران اعلان

جمعی از دانشجویان هنر اسلامی دانشگاه باهنر افتتاحه یکشنبه ۱ دی ماه ساعت : ۱۶ این نمایشگاه تا ۷ دی ماه ادامه دارد ساعت بازدید : ۱۶ الی ۱۹ مکان : جاده تهران کوچه ۱ نگارخانه ارغوان نمایشگاه هندسه نقوش دورگرانامتیاز دهید.

یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
نمایشگاه اثار نقاشی میثم ثمررخی اعلان

اوای باغهای رنگی زمان : جمعه ۱۷ ابان این نمایشگاه تا ۲۷ ابان ماه ادامه دارد ساعت :۱۷ الی۲۰ مکان:خیابان شریعتی ۱۹ نگارخانه دیبا نگارخانه شنبه ها تعطیل میباشد نمایشگاه اثار نقاشی میثم ثمررخیامتیاز دهید.

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
، ، ، ، ،
کرنش به حافظ اعلان

نمایشگاه آثار نقاشی گونتر اوکر هنرمند پیشکسوت آلمان گشایش : ۵ اردیبهشت ماه الی ۳ تیر ۹۸ موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان کرنش به حافظامتیاز دهید.

پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ،