بایگانی برای : ویروس کرونا

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمان روزنگار

خسارت ۳۸۰۰ میلیارد تومانی کرونا به رسته‌های شغلی در استان کرمانامتیاز دهید.

پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹
، ، ، ، ، ،
ابتلای ۹۷ نفر در کرمان به ویروس کرونا/ ساعت کار بانک ها تغییر کرد روزنگار

ابتلای ۹۷ نفر در کرمان به ویروس کرونا/ ساعت کار بانک ها تغییر کردامتیاز دهید.

دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
، ، ، ، ، ، ، ،