بایگانی برای : پرواز

استاندار کرمان با خانواده یکی از جانباختگان سانحه پرواز تهران – یاسوج دیدار کرد روزنگار

استاندار کرمان با خانواده یکی از جانباختگان سانحه پرواز تهران – یاسوج دیدار کردامتیاز دهید.

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
، ، ، ،
نخستین پرواز هواپیما در کرمان نوشته

نخستین پرواز هواپیما در کرمان، در آبان ماه ۱۳۰۵_ در دوران استانداری وثوق السلطنه داور _صورت گرفت. آن زمان به دستور استاندار برای اینکه مردم از دیدن هواپیما وحشت زده نشوند، از طرف نظمیه و بلدیه آگهی هایی صادر شد و در معابر نصب گردید که روز و ساعت ورود نخستین هواپیما را اعالام می … ادامه

سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
، ،